Welcome to ESH 2023

Top
 

ESH 2023 Kongresi

16. Avrupa Hipnoz Derneği (ESH) Kongresi, Hipnozdaki Deva, Ruha Şifa Bedene Gıda 26-29 Ekim 2023

ESH 2023 Kongresi

Sevgili Meslektaşlarım,

Avrupa Hipnoz Derneği (Eurpoean Society of Hypnosis – ESH)ve Tıbbi Hipnoz Derneğinin(THD) işbirliği ve destekleriyle düzenlenecek olan

2023 ESH Kongresi’nde sizleri de aramızda görmek bizlere büyük onur ve mutluluk verecektir.

26-29 Ekim 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek bu kıymetli Kongre, Hipnoz alanındaki pek çok kıymetli bilgi ve deneyimin paylaşılacağı, bu alanda konusunda uzman ve öne çıkan birçok kıymetli meslektaşımızla bir araya gelebileceğimiz bir paylaşım platformunu sizlere sunma gayesini taşımaktadır. “Ruh ve bedenin birbirleriyle sürekli etkileşim ve iletişim içerisinde ve birbirlerini sonsuz derecede değiştiren bir döngü içerisinde oldukları ve bu döngünün sonsuzluğa yükselen ve yükselten bir kapasiteyle eşsiz ve biricik bir bütünselliğe imza attığı” görüşü üzerinde manalı ve zengin tartışmaların yapılabileceği bir söylemdir.

Bu sürekli değişen ve dönüşen döngünün dengesi ve uyumunun ruh ve bedenin sağlığına dair olumlu etkilerine yönelik tartışmalar ise gün geçtikçe artmaktadır. Bu uyum ve dengenin artan derecesi ise varlığın daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesine vesile olabilmektedir.

Ruh ve beden sağlığına bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşan Hipnoz ise ruh ve bedenin etkileşim, iletişim, huzur ve uyumunda sağlam ve güvenilir köprüler kurabilmeye muktedir bir tedavi aracı sunabilmektedir.

Dolayısıyla, Hipnozun Tıp, Diş Hekimliği ve Psikoloji alanlarında ruh ve beden sağlığına dair bütünsel bir bakış açısıyla sağlayabileceği Tamamlayıcı Tıp tedavi araçlarını 2023 ESH Kongresinde tartışmak, araştırmak ve paylaşmak arzusundayız.

Bu bağlamda ruh ve bedenin bir arada var olduğu ve birlikte yarattığı biricik bütünsellik konusunun tartışılacağı 

2023 ESH Kongresi mottosu “Hipnozdaki Deva, Ruha Şifa Bedene Gıda” olacaktır.

2023 ESH Kongresi, Avrupa Hipnoz Derneği (ESH) tarafından ESH Sertifikası puanı ile akredite edilmektedir.

26-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2023 ESH Kongresinin tarihi, aynı zamanda, Türk Milleti için özel bir anlam taşımaktadır. Çünkü “29 Ekim 2023” Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yıldönümüdür. O halde huzur ve hoş görü zenginliğinde ve hipnoz derinliğinde buluşmak, Her bir ayı farklı güzel olan güzel Antalya’mızın Ekim ayındaki güzelliğini birlikte yaşamak, Ekim ayında bilgilerimizi bir ekip olarak yeşertmek ve Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünü coşku, birlik ve beraberlikle kutlamak ve taçlandırmak için 16.Avrupa Hipnoz Derneği Kongresinde sizlerle buluşmayı diliyoruz.

Kongre Başkanı

Dr. Ali Özden Öztürk